Cookie tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A PP Konferencia.hu weboldalon történő cookie-k és technikai azonosítók alkalmazásáról

Hatályos: 2022. júniustól

A PP KonferenciaközpontKft. a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint az Európai Parlament és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (általános adatvédelmi rendelet) tiszteletben tartása mellett végzi.

Az általános adatvédelmi rendelet előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön személyes adatainak kezeléséről:

1. Az adatkezelő

Az adatkezelő neve: PP Konferenciaközpont Kft.

Az adatkezelő címe: 1152 Budapest, Szentmihályi út 171. III. em. 3.11.

Az adatkezelő elérhetőségei: E-mail: info@ppkonferencia.hu

Telefon: +36 1 239 84 00

Honlap: https://www.ppkonferencia.hu /

Adatvédelmi felelős neve:

Adatvédelmi felelős elérhetősége:

2. A kezelt adatok:

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja:

Kezelt adatok: Cookie azonosító, IP cím

Az adatkezelés célja: Weboldal működéséhez feltétlenül szükséges és anonim látogatottsági statisztikák érdekében technikai kódok elhelyezése a felhasználó böngészőjében, a felhasználói élmény növelése érdekében technikai kódok elhelyezése a felhasználó böngészőjében, marketing tevékenység érdekében technikai kódok elhelyezése a felhasználó böngészőjében

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogos gazdasági érdeke, hogy a weboldala megfelelően működjön, továbbá információt kapjon a látogatásokról

Mi a cookie?

A cookie-k kis méretű, betűket és számokat, központozást és egyéb, technikai karaktereket tartalmazó fájlok, amelyek egyes weboldalak látogatásakor kerülnek tárolásra eszközén (számítógép, mobiltelefon, tablet, okos TV, stb.). Ezek olyan, a weboldalak felhasználását segítő informatikai adatok, melyeket a webszerver küld a felhasználó böngészőjének, a felhasználó eszközén tárolódnak, és a böngésző visszaküldi a szervernek minden az afelé irányított kérés alkalmával. Nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, kémprogramokat és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz sem.

A cookie-k általában a következőket tartalmazzák: domain névet, amire érvényes, a tárolási időtartamot és a tárolt értéket. Többek között a felhasználó eszközének és böngészőjének felismerését teszi lehetővé, így a látogató igényeihez igazított tartalom megjelenését, illetve az alapvető böngészési funkciókat, – pl. összefüggő munkamenetek biztosítása – segítik elő. A felhasználó anonimitása mellett látogatottsági statisztikák elkészítését is támogatják.

A cookiekban nem tárolunk személyes azonosításra alkalmas adatokat, de a felhasználói élmény növelése érdekében használunk olyan, titkosított információkat, amelyek azokból származnak. Például segítenek nekünk a hibák beazonosításában és megoldásában, vagy abban, hogy meg tudjuk határozni azon érdekes, kapcsolódó termékek körét, amelyekre szeretnénk felhívni figyelmét a honlapunk böngészése során.

A weboldal működéséhez feltétlenül szükséges cookie-k, valamint az anonim látogatottsági statisztikákat támogató

Amennyiben Ön úgy döntene, hogy korlátozná, blokkolná vagy törölné az alkalmazott cookiekat, akkor ezt a böngészője segítségével megteheti. Mivel minden böngésző különböző, a cookie-kkal kapcsolatos beállítások megváltoztatásáról tájékozódjon az Ön által használt program Súgó menüjében (vagy mobiltelefonjának használati útmutatójából).

Megosztásra szolgáló eszközök

Ha a lehetőséggel élve „megosztja” a ppkonferencia.hu valamely tartalmát egy közösségi oldalon keresztül – például Facebook, Twitter –, akkor Ön cookie-kat is kaphat ezektől a weboldalaktól. Ezeknek a cookie-knak nem mi ellenőrizzük a beállításait, ezért azt javasoljuk, hogy a velük és kezelésükkel kapcsolatos további információkért látogasson el a harmadik fél honlapjára.

Harmadik féltől származó cookie-k

Az alábbi domainekről további sütik érkeznek, melyekre a PP Konferenciaközpont Kft.-nek ráhatása nincs:

vars.hotjar.com, tpc.googlesyndication.com, pagead2.googlesyndication.com, www.facebook.com, ls.hit.gemius.pl, staticxx.facebook.com, salesautopilot.s3.amazonaws.com, googleads.g.doubleclick.net, linkedin.com, adverticum.net, ads.linkedin.com, omnitagjs.com, www3.smartadserver.com

Az adatkezelés (tárolás) időtartama:

Ideiglenes cookie-k – az adott böngészési munkamenet időtartamáig maradnak a felhasználó eszközén, azután törlődnek. (Ez jellemzően az összes böngésző oldal bezárásáig tart.)

Állandó cookie-k – egészen addig maradnak a felhasználó eszközén, amíg manuálisan ki nem törli őket. A weboldal elhagyása nem eredményezi ezek törlését.

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás? igen / nem

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal? igen / nem

A kezelt személyes adatok forrása: A látogató által használt eszköz

Harmadik (EU-n kívüli) országba történő továbbítás

 • USA – Google

Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 • USA – Facebook, Inc.

Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 • USA – Cloudflare

Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4&status=Active

 • USA – LinkedIn Corp.

Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Közös adatkezelés történik: igen / nem

Az Érintett jogai:

 • Tájékoztatáshoz való jog: az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok kezelésének módjáról.
 • Helyesbítéshez való jog: az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja.
 • Hozzáféréshez való jog: az Érintett jogosult kikérni az adatkezelőtől az a róla tárolt személyes adatokat.
 • Törléshez, elfeledtetéshez való jog: az Érintett jogosult kérni az adatainak végleges törlését, kivéve, ha az adatkezelés szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése vagy közhatalmi jogosítvány alapján történik.
 • Hozzájárulás visszavonása: amennyiben az adatkezelés hozzájárulás alapján történik, az Érintett bármikor visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását. A visszavonási kérelem elfogadása jelentheti az adatok törlését is, de amennyiben más jogalap is támogatja az adatkezelést, az adatkezelés csak az adott adatkezelési cél vonatkozásában szűnik meg.
 • Tiltakozáshoz való jog: amennyiben a jogalap jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány alapján történik, az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, azonban a tiltakozás nem jelenti adatainak azonnali hatályú törlését.
 • Korlátozáshoz való jog: amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt.
 • Adathordozhatósághoz való jog: az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat.
 • Automatikus döntéshozatal felülvizsgálatához való jog: az Érintett jogosult minden olyan adatkezelési folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol az adatkezelő az Érintetettre joghatással járó automata döntéshozatalt alkalmazott.
 • Panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatósághoz, illetve jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu)

Állandó partnereink