Nyilvános konzultáció az Üzleti Etikai Díjról

Üzleti Etikai Díj – 2018 pályázatra felkészítés

2018. szeptember 25.

The Experience Center, 1152 Budapest, Szentmihályi út 171. (2. emelet 2.14)

Tematika nyomtatása

Várjuk feltétlenül, ha meg szeretné tudni, melyek azok a tettek, cselekedetek, konkrétumok, melyek bizonyítják az Ön cégének etikusságát, tisztességét, felelős jelenlétét szűkebb, tágabb környezetében? Mely szempontok szerint ítéli oda a díjat az eddigi díjazottakból álló zsűri? Hogyan építse fel pályázatát? Milyen hangsúlyokra térjen ki feltétlenül?

Ne röstelljük, hogy nem vagyunk pontosan tisztában azzal, mi nevezhető ma etikus üzleti gyakorlatnak, mi különbözteti meg az üzleti etikus céget a társadalmi felelősségvállalótól, transzparens cégtől, jó munkahelytől stb. Nincs ugyanis egzakt normarendszere az etikusságnak, tisztességes üzleti magatartásmódnak. De mégis vannak nagyon is egyértelmű szempontrendszerek, gyakorlatok, és folyamatosan változó egyre magasabb etikai szintek, elvárások, pontos jelzőrendszerek. Rájuk fog ismerni saját cégében, ha részt vesz a konzultáción!

Mely írott vagy íratlan normáknak megfelelő cég viselheti az etikus jelzőt?

Lehet, hogy az ön cége „egyszerűen” csak tisztességes, felelős, emberi?

A konzultáció után tisztán látják, érdemes-e pályázniuk az elismerésért.

A konzultációt tartja: Demcsák Mária, az Üzleti Etikai Díj alapítója

Az Üzleti Etikai Díjat 19. éve adják át az alapítók. Mindmáig 81 cég büszkélkedhet az etikus jelzővel és a díjjal.

A díjat 2000-ben alapították: László Ervin világhírű filozófus, író (Budapest Klub Alapítvány elnöke) és Demcsák Mária alapító főszerkesztő (Piac & Profit üzleti magazin)

A pályázatok beadási határideje: október 8.

Részvételi díj

A konzultáció részvételi díja: 24 000 Ft + áfa
A konzultáció teljes anyagát a résztvevők megkapják!

Részvételi feltételek

  1. A rendezvényre való regisztráció a megadott részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj fizetése alól.

  2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési- és számlázási adatokat is.
  3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
  4. Lemondást az adott rendezvényre elfogadni nem tudunk. A megrendelés alapján kiállított számla megfizetése kötelező, a részvételi díj rendezése alól a rendezvénytől való esetleges távolmaradás sem mentesít.

   A résztvevő személyét módosítani lehet, kérjük, szándékát a konferencia@ppkonferencia.hu e-mail címen jelezze!

  5. A rendezvényt megelőző napokban regisztrálókat kérjük, hogy az elektronikusan megküldött számlakép alapján legyenek szívesek a részvételi díjat fizetni.
  6. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rendezvényen csak azok a regisztráltak vehetnek részt, akik a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot.
  7. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel készülhet, illetve fotók. Ezeket a hang és képanyagokat print és online lapjainkban, a konferenciáról tudósításban felhasználhatjuk

Lemondási feltételek

  1. Lemondást az adott rendezvényre elfogadni nem tudunk.

  2. Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a tréningen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni. A résztvevő személyét módosítani lehet, kérjük, szándékát a konferencia@ppkonferencia.hu e-mail címen jelezze!

1152 Budapest, Szentmihályi út 171.