Cégvariációk átalakulásra

Új üzlethez új cégforma!

2019. december 4.

Budapest, BKIK Székház, Krisztina körút 99.

Tematika nyomtatása

Voltál már olyan helyzetben, hogy vállalkozásod jogszabályi  keretei korlátoztak üzleti terveid megvalósításában? Gátjává vált a növekedésnek? A fennmaradást  veszélyeztette? A tiszta tulajdonlást vagy akár a profittermelés átlátását akadályozta?  Hallottál már a profi cégek birodalmából fúziókról, összeolvadásokról, szétválásokról, kiválásról, leányvállalatok alakításáról, holdingok létrehozásáról, tevékenységek külön cégbe szervezéséről? A saját céghálózat egymással összekapcsoltságában rejlő pénzügyi, adózási és tulajdon-elkülönítési lehetőségekről?  A külföldi cég létesítésének praktikus okairól? A befektetőbevonás optimális lebonyolításáról? Te is élhetsz az átalakulás, céghálózati modell kialakítás lehetőségeivel.

Minden  változáshoz új céges, rendszerek, formák tartoznak, melyekben optimálisabb a profitszerzés, irányítás és a tulajdonlás. A változtatások pénzügyi adózási okai és vonatkozásai sem mellékesek!

A KKV-AKADÉMIA konferencián hasznos részleteket tudhatunk meg a cégformák, cégkapcsolatok, az átalakulások, a saját cégeink egymáshoz való viszonya megváltoztatásának  gyakorlati okairól, előnyeiről, a megszűnés, felszámolás, végelszámolás jó megoldásairól, a céghálózatok megalakításának okairól. A rendezvényen az előadókkal személyesen is lehet konzultálni. 

Ha korlátoz a cégformád, változtasd meg!

Problémára optimalizált megoldások egy vagy több céggel?

Bátran nyúlj hozzá, alakítsd át, létesíts több céget!

 

Program

Regisztráció: 9.00–9.30

9.30–10.00 Gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó szabályok. Benne összeolvadás, kiválás, fúzió és egyéb más formák.
Dr. Brózmann Attila ügyvéd, act legal | Bán és Karika Ügyvédi Társulás

10.00–10.30 Amikor még saját magunk döntünk. Megszüntetés vagy átalakulás? Csőd, felszámolási eljárás.
Nehéz-Posony Márton ügyvéd, tanácsadó, Nehéz-Posony Ügyvédi Iroda

10.30–10.50 Cégnövekedés vásárlással. Céget vagy tevékenységet vegyünk.
Dr. Bejó Ágnes ügyvéd, Jalsovszky Ügyvédi Iroda

10.50–11.05 Eladjuk-e a céget most, vagy növekedjünk és utána értékesítsünk?
Almási Levente RSM Hungary |M&A, Cégértékelés üzletágvezető

11.05–11.25 Cégátalakulás a generációváltás tükrében.
Molnár Szabolcs ügyvezető,  Generációk Partnere

11.25–11.55 Konzultáció az előadókkal, kávészünet

11.55–12.15 Egy generáció utolsó munkanapjai. Egy tranzakciós tanácsadó elmélkedései.
KPMG Tanácsadó Kft.

12.15–12.50 Beszéljünk a külföldi cégalapítás előnyeiről őszintén. Holdingba szervezett céghálózat. Adózás és tulajdonlás megoldva.
Csővári István ügyvéd partner, Jalsovszky  Ügyvédi Iroda

12.50–13.05 Szervezeti transzformáció nélkül nincs sikeres átalakulás.
Szederkényi Zsolt ügyvezető, xFLOWer Group Kft.

13.05–13.25 Innovativitás megágyazása és megőrzése miatti átalakulás.
Glósz Andrea ügyvezető, Glósz és Társa Kft.

13.25–14.10 Konzultáció az előadókkal, ebédszünet

14.10–14.30 Cégátalakítással kapcsolatos adóelőnyök.
Egri István Iván ügyvezető, Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft.

14.30–14.50 Cégkombinációk. Eszközök a cégen belüli hatalom megtartásához vagy megszerzéséhez, a veszélyek elleni védekezéshez.
Dr. Kovács István Attila vezető ügyvéd, Dr. Kovács I. Attila Ügyvédi Iroda

14.50–15.10 Azért vigyázz, milyen a céghálód!
Huszár Pál György key account manager, Opten Kft.

15.10–15.20 Alakulnak az alapok: Kommunikáció a cég változásáról.
Magó Botond értékesítési vezető és Augusztini Krisztián értékesítő és termékmenedzser, Onbox

15.20–15.40 Konzultáció az előadókkal

Részvételi díj

Konferenciarészvétel feltételei
A konferencia részvételi díja 12.000 Ft. + áfa
A konferencián résztvevőknek a következő szolgáltatásokat adjuk:

  • részvétel a szakmai programon (plenáris előadások, szakmai beszélgetések)
  • az elhangzott előadások prezentációi (melyek közzétételét az előadó engedélyezi)
  • frissítők, kávészünet, ebéd

A részvételi díj tartalmazza a fogyasztás költségét, melyet a számlában külön tételként tüntetünk fel.

Részvételi feltételek

  1. A rendezvényre való regisztráció a megadott részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj fizetése alól.
  2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési- és számlázási adatokat is.
  3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
  4. Lemondást csak írásban fogadunk el 2019. november 22. (péntek). A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet. A megrendelés alapján kiállított számla megfizetése kötelező, a részvételi díj rendezése alól a rendezvénytől való esetleges távolmaradás sem mentesít.A résztvevő személyét módosítani lehet, kérjük, szándékát a konferencia@ppkonferencia.hu e-mail címen jelezze!
  5. A rendezvényt megelőző napokban regisztrálókat kérjük, hogy az elektronikusan megküldött számlakép alapján legyenek szívesek a részvételi díjat fizetni.
  6. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rendezvényen csak azok a regisztráltak vehetnek részt, akik a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot.
  7. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel készülhet, illetve fotók. Ezeket a hang és képanyagokat print és online lapjainkban, a konferenciáról tudósításban felhasználhatja.

Lemondási feltételek

  1. A regisztráció lemondását a fentiekben foglaltaknak megfelelően áll módunkban elfogadni, amely esetben a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük.
  2. Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a konferencián, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
   A résztvevő személyét módosítani lehet, kérjük, szándékát a konferencia@ppkonferencia.hu e-mail címen jelezze!
  3. Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen:
   e-mail: konferencia@ppkonferencia.hu

Budapest, Krisztina körút 99.